June 21, 2021

(seznam) HealthTech: Disrupcija zdravstva! Kdo so največjih igralci na tem trgu

Matej Šimnic
Bolj kot je zdravstvo učinkovito, višjo starost dosega prebivalstvo, več zdravstvenih težav se pojavi. To seveda ogroža normalno delovanje zdravstvenih sistemov, predvsem pa pritiska na stroške. Ali lahko tehnologija "pozdravi" to bolezen? V tokratnem Tehnskopu analiziramo predvsem Healthtech, Biotech in MedTech segmente, ki bi lahko revolucionarno vplivali na zdravstvo. Poiskali smo tudi največje in najpomembnejše igralce na tem trgu, tako globalno kot v Sloveniji.

Zdravstvo je ena največjih panog, njena vloga pa se bo v prihodnje le še povečevala. V sodelovanju z znanostjo je bil na mnogih področjih že narejen izjemen napredek. Denimo zdravila so precej učinkovitejša, kirurgija manj invazivna, napredovala pa je tudi diagnostika. Kljub vsemu napredku se zdi, da medicina in zdravstvo na splošno hodita precej drugačno pot, kot za primerjavo finance in trgovina. V vseh teh panogah je zelo pomembna močna povezanost med ponudnikom storitev in končnimi strankami. Kljub temu pa je tudi v medicini prišlo do izjemnega napredka pri uporabi tehnologij na strani storitev, -za razliko od trgovine in financ-, pa relativno malo za boljšo komunikacijo med končno stranko – pacientom in ponudnikom storitev – zdravnikom.

Zaupnost in varnost podatkov je gotovo eden od argumentov za ta zaostanek. Prav zato ni presenečenje, da je po ocenah investicijske banke UBS zdravstveni sektor eden največjih, po uporabi tehnologij pa na žalost eden najslabših.

Svetovalna družba McKinsey pa je v analizi prodora tehnologije v zdravstvo izpostavila štiri segmente (finančni del smo izločili), kjer pričakuje hiter razvoj tehnoloških rešitev, in precejšnje povečanje vrednosti.

  1. Raziskave in razvoj: Izboljšanje razvoja zdravil z uporabo umetne inteligence ter uporabo tehnologij na področju testiranja in odkrivanja novih zdravil.

  2. Spremljanje in diagnostika: Molekularna diagnostika, boljše odkrivanje bolezni, razvoj diagnostike na domu, uporaba umetne inteligence in strojnega učenja pri slikovni diagnostiki.

  3. Oskrba pacientov: Telemedicina (komunikacija in monitoring), tehnologija za podporo kliničnim odločitvam, nadzor bolezni, digitalne terapije, elektronske kartoteke, obdelava podatkov ipd.

  4. Wellness in preventiva: Spremljanje kakovosti spanja ter orodja/tehnologija za meditacijo, fitnes in preprečevanje razvoja bolezni.

Globalni trg omenjenih zdravstvenih področij je bil v letu 2019 ocenjen na okoli 325 milijard dolarjev, do leta 2024 pa naj bi zrasel na 540 milijard dolarjev. Okoli 55 odstotkov tega trga bodo predstavljala podjetja, ki se ukvarjajo z oskrbo pacientov, 28 odstotkov raziskave in razvoj, dobrih 10 odstotkov pa wellness in preventiva. Preostanek naj bi po ocenah McKinsey zasedala podjetja v segmentu spremljanja in diagnostike. Rast po posameznih segmentih bo različna, saj vpletanje tehnologije ni enakomerno, najvišjo rast pa lahko pričakujemo pri urejanju odnosa pacient-zdravnik/ponudnik.

Veliko tehnologij na drugih področjih je že v uporabi oziroma je razvitih, vendar podatki zaenkrat ostajajo na strani pacientov in pogosto niso upoštevani pri diagnostiki.

 

Rast trga omenjenih novih tehnologij se bo v veliki meri odrazila predvsem skozi nižje stroške. McKinsey ocenjuje, da bi tehnološki premik v zgoraj omenjenih segmentih lahko vodil v prihranke v višini 430 milijard dolarjev, dodatnih 70 milijard, pa bi lahko dodala uporaba tehnologije na področju financ in organizacije v zdravstvu.

Tehnologija v glasbi in v zdravju. Kje so podobnosti?

Prihodnost zdravstva, predvsem pa interakcije pacient-zdravnik, svetovalna družba Deloitte primerja s prehodom, ki ga je doživela glasbena industrija. Po njihovih ocenah povprečni Američan obišče svojega zdravnika štirikrat letno, elektronsko napravo z namenom spremljanja zdravja pa uporablja vsak drugi dan. Do leta 2040 naj bi se uporaba elektronskih naprav povečala na 77-krat dnevno, v skladu s tem pa bi se močno zmanjšalo število obiskov zdravnikov. Pa pri nas?

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da povprečen prebivalec Slovenije obišče zdravnika 3,7-krat letno. Pri tem je povprečno število obiskov prebivalcev do 64-leta starosti 3,3-krat letno, starejši pa v povprečju zdravnika obiščejo 5,5-krat letno. Ta statistika že sama po sebi kaže, da se bo s staranjem pritisk na zdravstveni sistem stopnjeval, pomembnost učinkovitosti pa bo samo še bolj prihajala v ospredje.

V določeni meri res lahko vlečemo vzporednice tudi z glasbeno industrijo, kjer so bili v preteklosti nujni obiski fizičnih trgovin in nakupi nosilcev glasbe, tudi če nam je bila všeč samo ena pesem. Podobno se tudi v zdravstvu težko izognemo obisku zdravnika, ki mora občasno uporabiti vrsto preiskav, da ugotovi izvor bolezni, naknadno pa v procesu zdravljenja tudi s poskušanjem poiskati ustrezno terapijo. Ta dolg proces, ki se z vidika izvajanja v zadnjih desetletjih ni kaj dosti spremenil, lahko precej spremeni uporaba tehnologije oziroma kombinacija senzorike, strojnega učenja in umetne inteligence. S tem mislimo tudi na hitrejšo širjenje uspešnih metod zdravljenja in zdravil, ki v trenutnem okolju ostanejo spregledane, podobno kot npr. v glasbeni industriji, kjer z algoritmi poskušajo poslušalcu predstaviti ogromno količino pesmi, ki brez tega ostajajo spregledane.

Podobno kot v glasbi, je tudi v zdravstvu moralo priti najprej do preskoka na področju tehnologije in povezljivosti, v nadaljevanju pa tudi do razširitve uporabe. Vse to se je v zadnjih letih odvilo v pozitivno smer, vseeno pa je bila uporaba tehnologij v zdravstvu med ljudmi bolj razširjena v srednjem starostnem razredu, z višjo izobrazbo in prihodki. Težava je tudi zaupanje zdravstvenih podatkov, saj raziskava za ZDA kaže, da ljudje najbolj zaupajo zdravnikom (70%), sledi družina (61%), relativno visoko pa so tudi zdravstvene zavarovalnice. Na drugi strani HealthTech podjetjem podatke zaupa le četrtina ljudi.

Komu dajo skladi tveganega kapitala največ svežih sredstev

Pomembnost zdravstva in potencial za rasti izkoriščajo tudi skladi tveganega kapitala, ki so po ocenah finančne družbe SVB na področju ZDA, Evrope in Kitajske investirali za 63,8 milijard dolarjev svežih sredstev. To je kar pomemben delež, glede na to, da se je letos v zagonska in mlada podjetja na globalni ravni prelilo za okoli 277 milijard dolarjev. Glede na strukturo financiranja v zdravstvu vseeno lahko rečemo, da je skoraj polovica novega denarja namenjena podjetjem, ki se ukvarjajo z razvojem bioloških zdravil, ostanek pa je namenjen HealthTech segmentu, diagnostiki in medicinskim napravam.

Odkrivanje novih zdravil je zagotovo eden pomembnejših segmentov, glede na vložena sredstva pa tudi ni presenečenje, da je z vidika uporabe tehnologij najbolj napredno. Vseeno bo za prihodnjo obliko zdravstva zelo pomembno, da korak naprej naredijo tudi ostali segmenti oziroma da se slika bolj uravnoteži.

V posameznih segmentih sicer lahko pride do konflikta interesov med farmacevti in tehnologijami, ki zmanjšujejo porabo zdravil, vendar pa določena področja koristijo tudi proizvajalcem zdravil pri hitrejšem odkrivanju in lansiranju izdelkov.

Investicije skladov tveganega kapitala v najbolj priljubljene podsegmente v ZDA in Evropi:

Če se osredotočimo na segmente izven razvoja zdravil, lahko rečemo, da glede na pandemijo v 2020 ni presenetljivo, da so skladi v lanskem letu precej več sredstev namenili alternativni oskrbi. V ta segment sodijo najrazličnejše oblike telemedicine pa tudi platforme in aplikacije za izboljšanje duševnega zdravja. COVID-19 je bil zaslužen tudi za drugo najbolj priljubljeno področje, saj so veliko kapitala prejela tudi podjetja, ki proizvajajo opremo za odkrivanje zdravil – npr. platforme, kjer se pri razvoju uporablja umetno inteligenco in strojno učenje.

Na rekordno leto kažejo tudi podatki, ki jih je zbral StartUp Health. V podjetja, ki razvijajo inovacije povezane z zdravstvom se je lani prelilo za 21,6 milijarde dolarjev, kar je 55 odstotkov več kot leta 2019, na področju telemedicine pa so zagonska podjetja pridobila 3,1 milijarde dolarjev novih sredstev, kar je skoraj trikrat toliko kot leto prej.

Leto 2020 kaže tudi na to, da se vse več podjetij bolj neposredno loteva zdravstva, medtem ko so bile v preteklosti investicije usmerjene precej bolj v potrošniški segment (Peloton, Fitbit ipd.). Kar nekaj je bilo tudi velikih prevzemov. Denimo Teladoc je kupil Livongo in s tem postal še resnejši igralec na področju telemedicine, UnitedHealth Group se je okrepil z divvyDOSE (dostava personalizirane kombinacije zdravil), Lululemon z Mirror (domači virtualni studio v obliki zrcala/zaslona), nemški Bayer pa je prevzel Care/Of. (personalizacija in dostava prehrambnih dopolnil).

Seznami največjih HealthTech podjetij

Pomembnost inovacij v zdravstvu se zavedajo tudi v večjih korporacijah, veliko samorogov, ki bi lahko pretresli zdravstveno industrijo pa zaenkrat še ostaja v naročju skladov tveganega kapitala. 

 

Seznam je precej raznolik, največ novega denarja pa so zbrala ameriška podjetja. Pri tem smo izločili dve zdravstveni zavarovalnici, ki menimo, da bolj spadata v FinTech segment. Gre za podjetja Bright Health (500 mio EUR), Oscar (365 mio EUR), ki z vpeljavo tehnologij želita bolj povezati zdravstvo in zavarovalnice, predvsem pa znižati stroške, ter Waterdrop (230 mio EUR), ki želi nenadne visoke stroške zdravljenja reševati z zbiranjem donacij.

Za razliko od AgroFoodTech industrije (brez dostavljavcev) lahko v zdravstvu najdemo celo kopico samorogov oziroma podjetij z vrednotenjem nad milijardo ameriških dolarjev. Še kar nekaj se jih giba na meji ene milijarde, ampak spodnji seznam je seznam največji

Kaj pa slovenski healthtech?

Tudi v Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki jih lahko uvrstimo v ta segment. Poiskali smo predvsem manjša podjetja, ki šele poizkušajo uspeti, medtem ko je na splošno še precej drugih hitro rastočih podjetij, ki poslujejo na medicinskem področju ali pa na primer na meji med farmacijo in prehrambnimi dodatki.

Spodnja tabela prikazuje razvrstitev podjetij glede na prihodke v 2019, vendar velja opozoriti, da so mnoga podjetja v letu 2020 zabeležila izjemno rast. Na vrhu je kar pisana druščina, ki so izjemno uspešna predvsem na tujih trgih.

 

Katera so zanimiva healthtech podjetja na borzi?

HealthTech oziroma digitalizacija zdravstva je zelo priljubljena tema tudi na borzi. Že v preteklosti smo predvsem v biotehnološkem segmentu imeli celo morje podjetij, ki z različnimi procesi pristopajo k najrazličnejšim boleznim, nekoliko manj pa je bilo podjetij izven farmacije oziroma bolj v smeri digitalnega zdravstva. Tudi tu pa se situacija spreminja. Panoga je bila že od nekdaj zanimiv segment za sklade tveganega kapitala, posledično pa se po večletnem vlaganju vse bolj pojavlja pritisk za prehod podjetij iz zasebnih rok v javne. Na splošno lahko podjetja oziroma lastniki to transformacijo naredijo s prvo javno ponudbo delnic ali pa z združitvijo in prevzemom.

Kot smo že omenili je kar nekaj večjih javnih podjetij kot so Teladoc, UnitedHealth Group, Lululemon, Bayer pa tudi Illumina okrepilo svoje poslovanje s prevzemom inovativnih zdravstvenih podjetij, del tega segmenta, ki bi ga lahko obravnavali tudi ločeno, pa so tudi SPAC (več o tem v tem članku). Med temi transakcijami lahko omenimo Hims & Hers (združitev z Oaktree Acquisition), Clover Health (Social Capital), Augmedix (Malo Holdings), MultiPlan, SOC Telemed itd. Če dolgi listi SPAC združitev dodamo še prve javne ponudbe delnic (Accolade, Amwell, GoHealth, GoodRx, Outset Medical, in Schrödinger) in mnoga podjetja, ki so na borzo šla že pred 2020 je lista res dolga.

Na spodnji seznam, ki nikakor ni priporočilo za nakup, samo tako dodali podjetja, ki so del Rock Health Digital Health Public Company indeksa, dodali pa smo tudi nekaj bolj znanih večjih in inovativnih podjetij. Tako kot pri zagonskih podjetjih smo tudi spodaj izvzeli podjetja, katerih dejavnost je proizvodnja zdravil.

Preberite še

Ostale članke

September 02, 2021

(Q&A) Koliko je vredno moje podjetja?

Podjetnikom šviga cel kup vprašanj, ko so postavljeni pred dejstvo, da morajo oceniti vrednost podjetja: kdaj, zakaj, kako, koliko … Poiskali smo ...

August 16, 2021

Cunami električnih vozil: kaj prinaša ali odnaša?

Revolucija električnih vozil ne prinaša priložnosti le za Teslo in druga »vroča« imena iz avto panoge, ampak tudi ...

July 19, 2021

Cene jekla v nebo! Kaj zdaj storiti z gradbenimi projekti?

Kolega gradi hišo in se sprašuje, kdaj bo pravi čas za nakup 15 ton železa, drug znanec razmišlja o poveč...

July 12, 2021

Imam 200 tisočakov, a bi z nakupom stanovanja počakal. Kam z denarjem za obdobje treh let?

Aleš bi kupil stanovanje, a se mu zdijo cene previsoke, zato bo z nakupom počakal. Po drugi strani pa ga skrbi inflacija, zato ...

July 05, 2021

Kako se lahko manipulira z inflacijo

Zadnje čase so nas ekonomisti in mediji opozarjali pred grožnjo naraščanja inflacije. Številni stari starši so tudi obujali spomine ...

June 07, 2021

Nora normalnost - pol milijona evrov za stanovanje in to brez oklevanja

Pol milijona evrov je danes nekaj povsem običajnega, ko govorimo o nakupu stanovanja, sta o aktualnem dogajanju na trgu nepremičnin povedala Monika in ...

March 08, 2021

(seznam) SPAC: kako pristaviti lonček k vročim borznim zgodbam

Marsikateri vlagatelj si želi vstopiti v vroče IPO zgodbe, še preden se pojavijo na borzi. Zdaj lahko! Preko tako imenovanih družb za ...

February 23, 2021

Agri & FoodTech: Kaj kuhajo za nas

Kaj bomo jedli v prihodnjih desetletjih postaja vse bolj pomembno vprašanje. Izzivov je veliko, prav tako tudi rešitev. Poiskali smo podjetja, ...

February 11, 2021

Poplava borznih kazalnikov. Kaj ti zares pomenijo in na katere se zanesti?

V zadnjem času se ob rekordih na borzi veliko govori in piše tudi o borznih kazalnikih. Toda, vprašanje je, kaj nam ...

February 06, 2021

Nauki zadnje borzne sage: Pasti kupovanja delnic z dolgom in igranje z opcijami

Četudi ne spremljate borzo, ste zagotovo slišali za upor malih vlagateljev zbranih na spletem forumu Reddit v skupini WallStreetBets zoper »Wall Street&...

February 02, 2021

(nadaljevanje) Koliko kvadratov si lahko privoščimo pri različnih cenah in različni višini plače (2)

S povprečno plačo si po trenutnih cenah, ki so na rekordu težko kupimo stanovanje. Kdo si sploh lahko privošči stanovanje ...

February 01, 2021

Mali vlagatelji želijo spraviti v red Wall Street, sindikalisti pa IT velikane

Mali vlagatelji združeno preko družbenega omrežja Reddit in skupine wallstreetbets kažejo mišice hedge skladom, manj na očeh pa ...

January 21, 2021

Tehnoskop: Iščemo panoge prihodnosti in lovimo samoroge

PropTech, FoodTech, EdTech, FinTech, RetailTech, TravelTech … Svet je zajela IT-manija. Podjetje oziroma delnica praktično ni več zanimivo, če ne sodi v katerega od &...

January 15, 2021

(izračun) Stanovanja vse dražja in nedostopna. Kdo si jih sploh lahko še privošči? (1)

Cene rabljenih stanovanj so na rekordu, naš razpoložljivi dohodek pa se zadnje desetletje praktično ni spremenil, kar pomeni, da so stanovanja za ...

January 12, 2021

Zakaj so cene stanovanj kljub koronakrizi na rekordih?

Našli smo šest razlogov, zakaj so cene rabljenih stanovanj na rekordu. Zanimalo pa nas je tudi, kaj se je lani dogajalo s ...

January 11, 2021

Se bo borzna pravljica nadaljevala tudi v letu 2021?

Preverili smo napovedi gibanja tečajev največjih investicijskih bank in ugotovili, da jim optimizma ne manjka. Zakaj?

January 04, 2021

Od najbolj temne noči do prvih žarkov upanja

Borzni trg velja za enega od najpomembnejših barometrov pričakovanj velikih finančnih vlagateljev glede potenciala različnih tipov naložbenih nepremičnin ...

December 24, 2020

Do kam gredo lahko cene stanovanj v Ljubljani

Mnenja glede gibanja cen stanovanj v letu 2021 so precej deljena, razkriva naša anketa. Dobra tretjina strokovnjakov napoveduje gibanje cen v pet odstotnem razponu ...

December 24, 2020

Velike poteze na prevzemnem parketu 2020

Kljub koronskemu letu, je bilo na trgu prevzemov in združitev precej živahno. Kdo pa so tisti, ki so premikali figure na prevzemnem parketu?

December 24, 2020

(napoved) Rast cen stanovanj se bo v letu 2021 umirila

Čeprav je leto 2020 »okužil« novi koronavirus, so se cene rabljenih stanovanj v prestolnici povzpele na rekordne ravni in se približale trem ...

December 22, 2020

Nepremičnine PRO - kaj prinaša monitoring trga

Imeti prave informacije ob pravem času je zlata vredno, zato je monitoring Nepremičnine PRO lahko pravo orodje za tiste, ki sprejemajo pomembne odločitve ...

Spletno mesto uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Več o možnih nastavitvah piškotkov