September 02, 2021

(Q&A) Koliko je vredno moje podjetja?

Gregor Grmek
Podjetnikom šviga cel kup vprašanj, ko so postavljeni pred dejstvo, da morajo oceniti vrednost podjetja: kdaj, zakaj, kako, koliko … Poiskali smo odgovore na 7 najpogosteje zastavljenih vprašanj, dodajamo pa tudi konkretne primere iz prakse.  

Koliko je vredno moje podjetje? Zakaj bi sploh ocenili vrednost podjetja? Kdaj sploh nastane potreba po tem? Kako izračunamo vrednot? Se lahko cenilec zmoti? Kaj če se ne strinjam z oceno? To je le nekaj pogostih vprašanj ali dilem, toda, pojdimo po vrsti.

1. Zakaj je sploh potrebna ocena vrednosti mojega podjetja?

Ko se pojavi potreba po ocenjevanju vrednosti podjetja ali organizacije, mora ta ocena biti izvedena na podlagi nepristranske analize ob upoštevanju standardov ali drugih meril. Ocenjevanje vrednosti opravi pooblaščen ocenjevalec vrednosti. Razlogov za pridobitev ocene vrednosti je več, najpogosteje pa v spodnjih primerih:

  • Transakcije (npr. načrtovanje izstopov družbenikov, nakupi/prodaje deležev, dokapitalizacije)
  • Davčno poročanje (npr. ugotavljanje osnove za davek pri odsvojitvah)
  • Računovodsko poročanje (npr. alokacije nabavne vrednosti pri nakupih, testiranje oslabitve dobrega imena, vrednotenje portfelja, izvedeni finančni instrumenti)
  • Sodni spori (npr. razveza zakonske zveze, spori z delničarji, gospodarska škoda)
  • Drugo – posebni primeri

Pogosti primeri: Denimo takrat, ko želi prodajalec oziroma kupec, ki pozna družbo, še drugo mnenje o vrednosti predmeta transakcije. Za odmero davka od dobička iz naslova kapitalskih naložb je velikokrat potrebna ocena vrednosti, ki se jo predloži finančni upravi (FURS). Le ta namreč v primeru, ko ne razpolaga z oceno vrednosti, kot tržno (prodajno) vrednost velikokrat uporabi kar računovodski lastniški kapital družbe, kar pa v velikem številu primerov ni dober indikator vrednosti družbe. V zadnjih letih se povečuje povpraševanje tudi po ugotavljanju vrednosti blagovne znamke ali pogodbenih razmerij. Družbe namreč lahko to vrednost poknjižijo med neopredmetena sredstva.

2. Kako ocenjevalec določi vrednost?

Metodologij za izračun vrednosti podjetij je več. Ločimo pa tri najpogosteje uporabljene: 

- Na donosu zasnovan način: tehtanje pričakovanih koristi (prihodnjih denarnih tokov) glede na zahtevani donos za tveganja, kateremu je izpostavljena družba. Ta pristop upošteva predvidene spremembe prihodkov, dobička, potreb obratnega kapitala in investicijskih izdatkov.

- Tržne primerjave: vrednoti podjetje na podlagi transakcij s primerljivimi prodajami podobnih podjetij, s katerimi se javno trguje (borza), in primerljivimi transakcijami na nekem območju.

- Neto vrednost sredstev: meri vrednost sredstev družbe, zmanjšano za njene obveznosti. Ta pristop se pogosto uporablja za podjetja v težavah, holdinge (kjer je predhodno potrebno oceniti družbe, ki jih ima le ta v lasti).

3. Ali je datum ocene vrednosti podjetja pomemben?

Pri vseh podjetjih se bo vrednost podjetja sčasoma spreminjala zaradi notranjih in zunanjih dejavnikov. Lep primer tega so gibanja tečajev vrednosti delnic, ki so uvrščene na borzo. Zato je ocena vrednosti izdelana na izbran datum. Pri tem so upoštevane uporabljene predpostavke na ta dan. Zato je za ustrezno podporo na prihodnje datume potrebna posodobljena ocena vrednosti podjetja.

Primer: Lep primer vpliva datuma ocene vrednosti se je pokazal pred oziroma po izbruhu epidemije COVID-19 na turistični panogi, npr. hotelskih družbah. Še v januarju 2020 je veliko hotelskih družb doseglo večletne rekordne vrednosti. Vse se je spremenilo po izbruhu epidemije, in samo nekaj tednov kasneje so bile te družbe vredne tudi za več deset odstotkov manj.

4. Ima lahko ocena vrednosti več vrednosti?

Da. Podjetje ima lahko v enem trenutku več vrednosti. Ocene vrednosti odražajo, s čim bi se kupec in prodajalec strinjala pri transakciji. Tako ima lahko podjetje za kupca nižjo vrednost brez sinergijskih koristi v primerjavi s strateškim prevzemnikom, ki bi lahko uresničil večje koristi. Poleg tega je večinsko lastništvo podjetja že sam po sebi dragocenejše od manjšinskega položaja, ki nima nadzornih pravic in tržnosti delnic. Nadalje so tu lahko še različni scenariji, ki ob upoštevanju določenih predpostavk (npr. pridobitev nekega kupca ali izguba določena trga) vplivajo na vrednost.

Primer: V praksi to pomeni, da lahko naročnika zanimajo vrednosti ob izidu različnih scenarijev, kar vpliva na delež, ki ga je pripravljen kupiti in na kupnino, ki jo je pripravljen plačati.

5. Ne strinjam se z vrednostjo ocene podjetja. Kaj zdaj?

V takšnih primerih je potreben pogovor z ocenjevalcem vrednosti. Pri oceni vrednosti ocenjevalec tehta pričakovane koristi (denarni tok, ki ga družba ustvarja) in tveganje, da se le to ne bo uresničilo. In ocenjevalec vrednosti predpostavke, ki vodijo do koristi in tveganj lahko ne upošteva v takšni meri, kot bi bilo glede na tveganja, ki jih sprejema družba primerno. Zato je ključno, da naročnik v takšnih primerih razloži ocenjevalcu, kakšen je potencial družbe in kakšna so tveganja, katerim je izpostavljena družba. Izkušen ocenjevalec vrednost pa mora razumeti in takšen profil korist-tveganja neodvisno preveriti in upoštevati v kolikor odraža trenutne razmere na trgu.

Pooblaščeni ali nepooblaščeni? To sploh ni vprašanje

Če se pri servisu avtomobila sprašujete, ali obiskati pooblaščenega serviserja ali nepooblaščenega, pri ocenjevanju vrednosti podjetij ni dileme - le pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij imajo strokovno znanje, ki je potrebno za predložitev poročil o vrednotenju podjetij in so usposobljeni za tovrstne »operacije«.

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij so licencirani, licence pa podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Tam je objavljen tudi register vseh pooblaščenih cenilcev

6. Katere informacije potrebuje ocenjevalec vrednosti podjetja ?

Za verodostojno izvedbo so potrebni naslednji dokumenti:

  • računovodski izkazi za zadnjih pet let, morebitni vmesni računovodski izkazi (npr. polletni)
  • napovedi ali projekcije poslovanja (pogojno)
  • drugi zahtevani dokumenti vključujejo informacije, ki opisujejo storitve in/ali izdelke podjetja, poslovanje, stranke, dobavitelje in konkurente. Potrebna so tudi vsa gradiva za poslovno načrtovanje, vključno s poročili svetovalcev, oziroma dokumenti in informacije ki lahko materialno vplivajo na vrednost.

7. Kaj pa cena? Koliko stane ocenjevanje vrednosti podjetij?

Cena je odvisna od obsega in pregleda, za katerega se dogovorita izvajalec in naročnik. Za zelo enostavne primere, kjer je uporabljena samo ena metoda vrednotenja, družba pa je zelo majhna, pri čemer je zahtevnost ocene nizka, se cena lahko giblje od dva tisoč evrov dalje (brez davka). Za bolj zapletene primere, kjer je uporabljenih več metod in več različnih scenarijev, ki zahtevajo bolj kompleksno finančno modeliranje pa cene lahko presežejo tudi pet tisoč evrov in več. Za večje in zelo zapletene primere pa je cena, seveda, višja.  

 

Kaj so Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV)?

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) so standardi za izvajanje nalog ocenjevanja vrednosti na podlagi mednarodno splošno priznanih zasnov in načel, ki pospešujejo preglednost in doslednost pri ocenjevanju vrednosti. Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (OMSOV) uveljavlja tudi vodilne načine dobre prakse za ravnanje in strokovno usposobljenost ocenjevalca vrednosti.

 

PS: avtor tega članka, Gregor Grmek, je izkušeni cenilec vrednosti podjetij. Njegovo licenco lahko preverite v registru pooblaščenih cenilcev pri Slovenskem inštitutu za revizijo

 

 

 

Preberite še

Ostale članke

August 16, 2021

Cunami električnih vozil: kaj prinaša ali odnaša?

Revolucija električnih vozil ne prinaša priložnosti le za Teslo in druga »vroča« imena iz avto panoge, ampak tudi ...

July 19, 2021

Cene jekla v nebo! Kaj zdaj storiti z gradbenimi projekti?

Kolega gradi hišo in se sprašuje, kdaj bo pravi čas za nakup 15 ton železa, drug znanec razmišlja o poveč...

July 12, 2021

Imam 200 tisočakov, a bi z nakupom stanovanja počakal. Kam z denarjem za obdobje treh let?

Aleš bi kupil stanovanje, a se mu zdijo cene previsoke, zato bo z nakupom počakal. Po drugi strani pa ga skrbi inflacija, zato ...

July 05, 2021

Kako se lahko manipulira z inflacijo

Zadnje čase so nas ekonomisti in mediji opozarjali pred grožnjo naraščanja inflacije. Številni stari starši so tudi obujali spomine ...

June 21, 2021

(seznam) HealthTech: Disrupcija zdravstva! Kdo so največjih igralci na tem trgu

Bolj kot je zdravstvo učinkovito, višjo starost dosega prebivalstvo, več zdravstvenih težav se pojavi. To seveda ogroža normalno delovanje zdravstvenih ...

June 07, 2021

Nora normalnost - pol milijona evrov za stanovanje in to brez oklevanja

Pol milijona evrov je danes nekaj povsem običajnega, ko govorimo o nakupu stanovanja, sta o aktualnem dogajanju na trgu nepremičnin povedala Monika in ...

March 08, 2021

(seznam) SPAC: kako pristaviti lonček k vročim borznim zgodbam

Marsikateri vlagatelj si želi vstopiti v vroče IPO zgodbe, še preden se pojavijo na borzi. Zdaj lahko! Preko tako imenovanih družb za ...

February 23, 2021

Agri & FoodTech: Kaj kuhajo za nas

Kaj bomo jedli v prihodnjih desetletjih postaja vse bolj pomembno vprašanje. Izzivov je veliko, prav tako tudi rešitev. Poiskali smo podjetja, ...

February 11, 2021

Poplava borznih kazalnikov. Kaj ti zares pomenijo in na katere se zanesti?

V zadnjem času se ob rekordih na borzi veliko govori in piše tudi o borznih kazalnikih. Toda, vprašanje je, kaj nam ...

February 06, 2021

Nauki zadnje borzne sage: Pasti kupovanja delnic z dolgom in igranje z opcijami

Četudi ne spremljate borzo, ste zagotovo slišali za upor malih vlagateljev zbranih na spletem forumu Reddit v skupini WallStreetBets zoper »Wall Street&...

February 02, 2021

(nadaljevanje) Koliko kvadratov si lahko privoščimo pri različnih cenah in različni višini plače (2)

S povprečno plačo si po trenutnih cenah, ki so na rekordu težko kupimo stanovanje. Kdo si sploh lahko privošči stanovanje ...

February 01, 2021

Mali vlagatelji želijo spraviti v red Wall Street, sindikalisti pa IT velikane

Mali vlagatelji združeno preko družbenega omrežja Reddit in skupine wallstreetbets kažejo mišice hedge skladom, manj na očeh pa ...

January 21, 2021

Tehnoskop: Iščemo panoge prihodnosti in lovimo samoroge

PropTech, FoodTech, EdTech, FinTech, RetailTech, TravelTech … Svet je zajela IT-manija. Podjetje oziroma delnica praktično ni več zanimivo, če ne sodi v katerega od &...

January 15, 2021

(izračun) Stanovanja vse dražja in nedostopna. Kdo si jih sploh lahko še privošči? (1)

Cene rabljenih stanovanj so na rekordu, naš razpoložljivi dohodek pa se zadnje desetletje praktično ni spremenil, kar pomeni, da so stanovanja za ...

January 12, 2021

Zakaj so cene stanovanj kljub koronakrizi na rekordih?

Našli smo šest razlogov, zakaj so cene rabljenih stanovanj na rekordu. Zanimalo pa nas je tudi, kaj se je lani dogajalo s ...

January 11, 2021

Se bo borzna pravljica nadaljevala tudi v letu 2021?

Preverili smo napovedi gibanja tečajev največjih investicijskih bank in ugotovili, da jim optimizma ne manjka. Zakaj?

January 04, 2021

Od najbolj temne noči do prvih žarkov upanja

Borzni trg velja za enega od najpomembnejših barometrov pričakovanj velikih finančnih vlagateljev glede potenciala različnih tipov naložbenih nepremičnin ...

December 24, 2020

Do kam gredo lahko cene stanovanj v Ljubljani

Mnenja glede gibanja cen stanovanj v letu 2021 so precej deljena, razkriva naša anketa. Dobra tretjina strokovnjakov napoveduje gibanje cen v pet odstotnem razponu ...

December 24, 2020

Velike poteze na prevzemnem parketu 2020

Kljub koronskemu letu, je bilo na trgu prevzemov in združitev precej živahno. Kdo pa so tisti, ki so premikali figure na prevzemnem parketu?

December 24, 2020

(napoved) Rast cen stanovanj se bo v letu 2021 umirila

Čeprav je leto 2020 »okužil« novi koronavirus, so se cene rabljenih stanovanj v prestolnici povzpele na rekordne ravni in se približale trem ...

December 22, 2020

Nepremičnine PRO - kaj prinaša monitoring trga

Imeti prave informacije ob pravem času je zlata vredno, zato je monitoring Nepremičnine PRO lahko pravo orodje za tiste, ki sprejemajo pomembne odločitve ...

Spletno mesto uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Več o možnih nastavitvah piškotkov